‘บุปผาราชินี’ ผลิบานในใจปวงประชา - HELLO! Magazine Online

‘บุปผาราชินี’ ผลิบานในใจปวงประชา

พระราชหฤทัยรักในธรรมชาติและดอกไม้ ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

 

พระราชหฤทัยรักในธรรมชาติและดอกไม้ ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ปรากฏให้เห็นเด่นชัด ในทุกๆ ที่ที่เสด็จพระราชดำเนินไปประทับแรม  เช่น ในพระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ จังหวัดสกลนคร เมื่อทรงว่างจากพระราชกิจโปรดเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรป่ารอบๆ พระตำหนัก และมักจะประทับพักพระราชอิริยาบถบริเวณทุ่งกว้าง ที่มีดอกไม้ป่าชนิดหนึ่งเป็นดอกเล็กๆ สีม่วง และสีน้ำเงินสด มีกลิ่นหอม พอถึงปลายฤดูฝนต้นหนาวก็จะบานสะพรั่งไปทั่วทุ่งกว้างอาณาบริเวณ 50 ไร่นั้น  สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระราชทานนามดอกไม้ป่าชนิดนี้ว่า “ดุสิตา” ทุ่งกว้างแห่งนี้จึงเรียกว่า “ลานดุสิตา”

 

 นอกจากนี้ยังมีดอกไม้ป่าชนิดอื่นๆ อีกหลายชนิด  ซึ่งได้พระราชทานชื่อดอกไม้เหล่านั้นอย่างไพเราะและคล้องจองกันว่า “ดุสิตา”  “มณีเทวา” “สร้อยสุวรรณา” และ ”สรัสจันทร” ดอกไม้ป่าเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงระบบนิเวศอันสมบูรณ์ของเทือกเขาภูพาน จึงมีพระราชดำริให้อนุรักษ์ไว้และโปรดให้ปลูกป่าเสริมธรรมชาติบนลานดุสิตาและบนเนินเขาบริเวณใกล้เคียง

             

กุหลาบควีนสิริกิติ์

           เฉกเช่นเดียวกับที่พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยรอบพระตำหนักงดงามไปด้วยกุหลาบหลากสีต่างพันธุ์ ที่โปรดให้รวบรวมพันธุ์กว่า 200 สายพันธุ์มาปลูกไว้ เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมพันธุ์กุหลาบแก่ผู้ที่สนใจมาศึกษาเรียนรู้

             

 

บัวหลวงพระราชินี

บัวศรีกิตติยา

บัวหลวง พันธุ์ดอกซ้อน ทรงป้อม สีชมพู เรียกว่า สัตตบงกช สีขาวเรียกว่า สัตตบุษย์ ดังที่มีรับสั่งว่า เป็นดอกไม้ที่สวยที่สุด ดอกไม้ฝรั่งเทียบไม่ได้ พระองค์มีพระราชดำริให้อนุรักษ์สายพันธุ์บัวไทยไว้ให้คงอยู่ไม่สูญพันธุ์

 

มหาพรหมราชินี 

กล้วยไม้ป่าเป็นพันธุ์ไม้อีกชนิดที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถทรงห่วงใยว่าจะสูญพันธุ์ จึงมีพระราชดำริให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันอนุรักษ์และฟื้นฟูพันธุ์กล้วยไม้ป่าของไทยที่มีความงดงามและเป็นทรัพยากรอันล้ำค่าไว้  เกิดเป็นโครงการต่างๆ อาทิ โครงการคืนชีวิตกล้วยไม้ไทยสู่ไพรพฤกษ์ในพระราชดำริ ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการศึกษา รวบรวม ขยายพันธุ์ และอนุรักษ์สายพันธุ์กล้วยไม้ไทยอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์มรดกทางธรรมชาติ และให้ป่าเป็นแหล่งศึกษาด้านธรรมชาติวิทยาอย่างยั่งยืน 

 

 

ติดตามเรื่องราวเพิ่มเติมได้ใน HELLO! ปีที่ 12 ฉบับที่ 16วางแผงแล้ววันนี้

หรือติดตามฉบับดิจิตอลได้ทาง  https://shop.burdathailand.com 

และ http://www.ookbee.com/Shop/Issue?magid=HELLO

 

...................................................................

 

อ้างอิงข้อมูล พระบรมฉายาลักษณ์ และ รูปภาพประกอบ

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ”  จัดพิมพ์เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ 12 สิงหาคม 2547  โดย คุณหญิงคณิตา เลขะกุล (บรรณาธิการ)

กำไรแผ่นดิน”    โดย สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.)

รัตนราชินีศรีประเทศ” โดย สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ H.M. QUEEN SIRIKIT PARK” โดยมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ป่าเล็กในเมืองใหญ่” โดยมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

พุทธพฤกษ์ พรรณไม้ในพุทธประวัติ” โดย ดร.วีระชัย ณ นคร