สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงวาดภาพฝีพระหัตถ์ 'สุนัขและแมว' - HELLO! Magazine Online

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงวาดภาพฝีพระหัตถ์ 'สุนัขและแมว'

ทรงทอดพระเนตรนิทรรศการ 'ศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 6' ภายใต้หัวข้อ "ความสุขของคนไทย ใต้ร่มพระบารมี 70 ปี แห่งการครองราชย์"

ศิลปะแสดงออกถึงความจงรักภักดีได้ไม่มีขีดจำกัด เช่นภายในงาน ศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 6 ภายใต้หัวข้อ "ความสุขของคนไทย ใต้ร่มพระบารมี 70 ปี แห่งการครองราชย์" โดย บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นเวทีที่ให้เหล่าศิลปินและผู้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะได้แสดงออกถึงความคิดเกี่ยวกับความจงรักภักดี ความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ความรัก ความศรัทธา และความสุขของปวงชนชาวไทย ภายใต้ร่มพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระปรมิมทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 9 ได้มีรูปภาพที่บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับพ่อหลวงของคนไทยบนลายเส้นที่สวยงาม โดยไม่ต้องใช้ข้อความสื่อความหมายใด ๆ บริเวณ หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพ

การนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดนิทรรศการและพระราชทานรางวัลให้แก่ศิลปินในงาน โดยมีคุณทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี รองประธานกรรมการ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) คุณนิติกร กรัยวิเชียร ผู้อำนวยการโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และคุณลักขณา คุณาวิชยานนท์ ผู้อำนวยการหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เฝ้าฯ รับเสด็จ

ในการเปิดนิทรรศการ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงวาดภาพฝีพระหัตถ์ ด้วยสีน้ำเป็นภาพสุนัขหูตั้งสีน้ำตาล ที่กำลังทำท่าครุ่นคิด ยืนเคียงข้างแมวน้อยที่ทรงวาดเป็นลายเส้นสีเหลืองมีจานอาหารอยู่ตรงหน้า พร้อมทรงลงพระนามาภิไธย 'สิรินธร' และวันที่ '14 มิ.ย.60'

'ยิ้มสยาม' โดยคุณนิลยา บรรดาศักดิ์ 

 เด็กชายวชิรวิทย์ สามารถ 

ภายหลังเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรผลงานที่ได้รับรางวัลทั้งหมด 21 ชิ้นงาน พร้อมทรงตรัสถามแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานอย่างสนพระทัย ซึ่งในปีนี้ผลงานที่ได้รับรางวัลช้างเผือก ได้แก่ 'ยิ้มสยาม' โดยคุณนิลยา บรรดาศักดิ์ ส่วนรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ 'ในดวงใจนิรันดร์' ผลงานของคุณจักรี คงแก้ว ขณะที่รางวัล CEO AWARD ได้แก่ เด็กชายวชิรวิทย์ สามารถ ที่อายุเพียง 11 ขวบ แต่สามารถถ่ายทอดผลงานศิลป์ลงบนผืนผ้าใบได้วิจิตรงดงาม ไม่แพ้ศิลปินรุ่นพี่เลย และรางวัลรองชนะเลิศ 5 รางวัล ประกอบด้วย คุณชัยรัตน์ แสงทอง, คุณณรงค์ชัย สิทธิวัฒนาพร, คุณเทพพงษ์ หงษ์ศรีเมือง, คุณนันทพงศ์ สินสวัสดิ์ และสวัสดิ์ สุวรรณปักษ์ ฯลฯ นอกจากนี้ ภายในนิทรรศการฯ ยังมีผลงานจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ และสื่อผสม ในรูปแบบเหมือนจริง ร่วมจัดแสดงอีก 40 ชิ้นงาน ซึ่งได้เปิดให้ประชาชนเข้าชมตั้งแต่วันนี้ - 16 กรกฎาคม 2560 ในเวลา 10.00 - 21.00 น. (ยกเว้นวันจันทร์)

ในดวงใจนิรันดร์

สำหรับหัวข้อกาีประกวดศิลปกรรมช้างเผือก ครั้ง 7 ได้กำหนด หัวข้อ "แรงบันดาลใจจากทุกคน เพื่อชุมชนที่ยั่งยืน" โดยมีความมุ่งหมายให้ศิลปินผู้สร้างสรรค์ผลงานแบบเหมือนจริง และศิลปะรูปลักษณ์ได้ศึกษาและสร้างสรรค์ผลงานศิลปะอันมีความบันดาลมาจากกรอบแนวคิดของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง "ชุมชนลงมือทำ เอกชนขับเคลื่อน รัฐบาลสนับสนุน" โดยเน้นย้ำความสำคัญของการเชื่อมโยง "วิถีเกษตร" สู่ "การแปรรูปผลิตผล" และ "การท่องเที่ยวโดยชุมชน" เพื่อเพิ่มรายได้ให้ชุมชน ให้ประชาชนมีความสุข ด้วยรูปแบบของธุรกิจชุมชนตามแนวคิดของ โครงการประชารัฐสามัคคี ทั้งจะเปิดรับผลงานในระหว่างวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2561 สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook : ศิลปกรรมช้างเผือก, wwe.thaibve.com และwww.bacc.or.th