เจ้าหญิงมาโกะ แห่งอะกิชิโนะ เสด็จเยือนภูฏานอย่างเป็นทางการในรอบ 20 ปี - HELLO! Magazine Online

เจ้าหญิงมาโกะ แห่งอะกิชิโนะ เสด็จเยือนภูฏานอย่างเป็นทางการในรอบ 20 ปี

ภาพประทับใจในความสัมพันธ์อันสนิทสนมแน่นแฟ้น ของสองสมาชิกราชวงศ์ ภูฏาน-ญี่ปุ่น

นับเป็นการเจริญสัมพันธไมตรีอันดีงาม ที่สืบทอดกันมารุ่นต่อรุ่นสำหรับราชวงศ์ภูฏาน และญี่ปุ่น โดยในวันที่ 2 มิ.ย 2560 เฟสบุ๊กส่วนพระองค์ของ  สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก ได้เผยแพร่พระบรมฉายาลักษณ์ของพระองค์พร้อมด้วย สมเด็จพระราชินีเจตซุน เพมา วังชุก และ เจ้าชายจิกมี นัมเกล วังชุก พระราชโอรส เสด็จออกทรงรับ  เจ้าหญิงมาโกะ แห่งอะกิชิโนะ พระราชนัดดาในสมเด็จพระจักรพรรดิอะกิฮิโตะ กับสมเด็จพระจักรพรรดินีมิชิโกะ  ณ พระราชวังลิงคานา อย่างอบอุ่น โดยเจ้าหญิงมาโกะมีกำหนดการเยือนประเทศภูฏานเป็นเวลา 9 วัน 

 

เมื่อเสด็จมาถึงประเทศภูฏาน เจ้าหญิงมาโกะแห่งอะกิชิโนะ ได้เสด็จไปเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมีเคเซอร์ นัมเกล วังชุก และสมเด็จพระราชินีเจตซุน เพมา โดยมีขบวนรับเสด็จแบบภูฏานที่เรียกว่า ชิบเดรล มีธงทิวต่างๆ นำด้วยธงชาติ มีดนตรี ระบำการท่องมนต์ นำเสด็จจนถึงบริเวณหน้าพระวิหารใหญ่ของป้อมตาชิโซซอง เมืองทิมพู  นับเป็นการต้อนรับอย่างสมพระเกียรติ ในการนี้เจ้าหญิงมาโกะยังทรงมีโอกาสได้พบกับเจ้าชายจิกมี นัมเกล วังชุก เจ้าชายน้อยแห่งภูฏานในพระชันษา 2 ปี อีกด้วย 

 

ย้อนไปในปี 1987 เจ้าชายนารุฮิโตะ พระโอรสในสมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะและ สมเด็จพระจักรพรรดินีมิชิโกะ เสด็จไปสานสัมพันธ์ทางการทูตกับประเทศภูฏานเป็นครั้งแรก จากนั้นในปี 1989 สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี ชิงเย วังชุก เสด็จฯ เยือนญี่ปุ่น เพื่อถวายราชสักการะพระบรมศพจักรพรรดิโชวะ และเสด็จเยือนญี่ปุ่นอีกครั้งในปี 1990 ในพิธีสืบราชบัลลังก์ของสมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะ  ต่อมาในปี 1997   เจ้าชายฟุมิฮิโตะ เจ้าอากิชิโนะ  และ เจ้าหญิงคิโกะ พระชายา ซึ่งเป็นพระบิดาและพระมารดาในเจ้าหญิงมาโกะ เป็นตัวแทนของราชวงศ์ญี่ปุ่นเสด็จเยือนประเทศภูฏานในฐานะพระราชอาคันตุกะอีกครั้ง   แสดงถึงความสัมพันธ์อันสนิทสนมแน่นแฟ้นที่มีต่อกันเสมอมา    

 

การเสด็จเยือนภูฏานของเจ้าหญิงมาโกะ สมาชิกราชวงศ์ญี่ปุ่นครั้งนี้ นับเป็นครั้งแรกในรอบ 20  ปีหลังจากที่พระบิดาและพระมารดาเคยเสด็จไปเยือน   โดยในวันที่ 4 มิ.ย. นี้ เจ้าหญิงมาโกะจะเสด็จ ในงานเทศกาลดอกไม้ประจำปี  Royal Bhutan Flower Exhibition ณ อนุสรณ์สถานชอร์เตน เมืองทิมพู

.....................................................................

cr. His Majesty King Jigme Khesar Namgyel Wangchuck 's facebook