เจ้าหญิงมะโกะทรงหมั้นกับนักกฏหมายหนุ่มสามัญชน - HELLO! Magazine Online

เจ้าหญิงมะโกะทรงหมั้นกับนักกฏหมายหนุ่มสามัญชน

คาดการณ์ว่าจะทรงลาออกจากฐานันดรศักดิ์ และเข้าพิธีเสกสมรสในปีหน้านี้

             นับเป็นข่าวดีครั้งใหญ่ของแดนอาทิตย์อุทัย เมื่อมีประกาศว่า เจ้าหญิงมะโกะแห่งอะกิชิโนะ ในพระชนมายุ 25 ชันษาทรงหมั้นหมายกับหนุ่มสามัญชน นายเคอิ โคมูโระ ที่ปรึกษาด้านกฏหมาย อายุ 25 ปีเท่ากัน

            โดยแหล่งข่าวเปิดเผยว่าทั้งคู่พบกันเมื่อ 5 ปีก่อนขณะศึกษาอยู่ที่ International Christian University ในกรุงโตเกียว โดยเริ่มจากการเป็นเพื่อนร่วมชั้นเรียนและค่อยๆ ศึกษาดูใจกันเรื่อยมา ความสัมพันธ์ครั้งนี้ได้รับพระอนุญาต และอยู่ในสายพระเนตรของพระบิดา เจ้าชายฟุมิฮิโตะ เจ้าอะกิชิโนะ และเจ้าหญิงคิโกะ พระมารดาเสมอ โดยคาดว่าเจ้าหญิงมะโกะจะทรงลาออกจากฐานันดรศักดิ์ตามกฎมณเฑียรบาลของญี่ปุ่นและเข้าพิธีเสกสมรสในปีหน้านี้

โฉมหน้าคู่หมั้นสุดหล่อของเจ้าหญิงมะโกะ 

 

           การหมั้นหมายในครั้งนี้ถูกจับตามองในเรื่องการลาออกจากฐานันดรศักดิ์ และชีวิตความเป็นอยู่หลังแต่งงานของเจ้าหญิงที่ต้องเปลี่ยนมาเป็นสามัญชน  เฉกเช่น ก่อนหน้านี้ในปี พ.ศ.2548  ซายะโกะ คุโระดะ หรือพระนามเดิมว่า เจ้าหญิงซายะโกะ เจ้าโนะริ  พระราชธิดาเพียงพระองค์เดียวในสมเด็จพระจักรพรรดิอะกิฮิโตะแห่งญี่ปุ่น ได้เข้าพิธีเสกสมรสกับข้าราชการ  จากนั้นทรงออกไปใช้ชีวิตเรียบง่ายอย่างสามัญชนกับสามี

          ต่อมาในปี พ.ศ. 2557 โนะริโกะ เซ็งเงะ พระนามเดิมว่า เจ้าหญิงโนะริโกะแห่งทะกะมะโดะ พระนัดดาของจักรพรรดิอากิฮิโตะและจักรพรรดินีมิชิโกะ   พระธิดาพระองค์กลางในเจ้าชายโนะริฮิโตะ เจ้าทะกะมะโดะ และเจ้าหญิงฮิซะโกะ พระชายาทะกะมะโดะ  ได้เข้าพิธีแต่งงานกับนายคูนิมาโระ เซ็นเงลูกชายของเจ้าอาวาสศาลเจ้าอิซูโม่ ไทชา โดยหลังจากเจ้าหญิงโนริโกะได้กราบบังคมทูลสละฐานันดรศักดิ์ต่อจักรพรรดิอากิฮิโตะ ก็มีการจัดพิธีเสกสมรสอย่างเรียบง่ายและ อบอุ่น โดยที่สมาชิกราชวงศ์ยังมาร่วมแสดงความยินดี  แสดงให้เห็นว่าถึงจะอยู่ในฐานันดรใด สายสัมพันธ์ของครอบครัวก็ยังอบอุ่นแน่นแฟ้นเสมอ

 

    เจ้าหญิงมะโกะ ทรงโปรดใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย และชื่นชอบการทรงงานเช่นเวิร์คกิ้งวูแมนสมัยใหม่ ปัจจุบันหลังจบการศึกษาปริญญาโทด้าน  Art Museum and Gallery ที่ University of Leicester  ทรงเข้าทำงานในพิพิธภัณฑ์ประจำมหาวิทยาลัยโตเกียว