สวีเดนจัดพิธีถวายพระเกียรติขั้นสูงสุดแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 - HELLO! Magazine Online

สวีเดนจัดพิธีถวายพระเกียรติขั้นสูงสุดแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9

กองทหารเกียรติยศทำพิธีอัญเชิญตราประจำพระองค์ ไปยังโบสถ์ Riddarholm

เมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชครองสิริราชสมบัติทรงเห็นประโยชน์ของการผูกไมตรีกับนานาประเทศเพื่อความเจริญก้าวหน้าและความมั่นคงของประเทศไทยจึงทรงประกอบพระราชกรณียกิจด้านการเจริญสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศ ด้วยการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศต่างๆอย่างเป็นทางการ พร้อมพระราชปณิธานที่ว่า "ข้าพเจ้าทำหน้าที่ประมุขคือนำจิตใจของประชาชนชาวไทยไปแสดงต่อประชาชนต่างประเทศว่าเป็นมิตรและขอเป็นมิตร"ซึ่งการเสด็จพระราชดำเนินเยือนทวีปยุโรปของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถเมื่อปี พ.ศ. 2503 ได้รวมประเทศสวีเดนไว้ในหมายกำหนดการครั้งนั้นด้วย

 

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ขณะทอดพระเนตรการแสดง ในกรุงสตอกโฮล์ม ในเดือนกันยายน ปี 1960 

นับจากนั้นทั้งสองราชวงศ์ได้เสด็จเยือนซึ่งกันและกันอีกหลายครั้งแสดงถึงสัมพันธไมตรีที่ยั่งยืนและมั่นคง

 

พระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ใน พ.ศ.2549

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ล กุสตาฟ ที่ 16 แห่งสวีเดน

และในฐานะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงเป็นอัศวินแห่งราชวงศ์สวีเดน (Knight of the Swedish Royal Order of the Seraphim) ซึ่งเป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดของประเทศสวีเดน มาตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2493 นั้น

 

กองทหารเกียรติยศขณะเคลื่อนตราของนายเนลสัน แมนเดลาประธานาธิบดีประเทศแอฟริกาใต้ เมื่อปี พ.ศ.2013

ตราประจำพระองค์ ‘Coat of Arms’ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 

ทางประเทศสวีเดนจึงมีการจัดพิธีถวายพระเกียรติขั้นสูงสุดในวันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560 โดยกองทหารเกียรติยศจาก Royal Honor Guard ที่พระบรมมหาราชวังกรุงสตอกโฮล์ม จะอัญเชิญตราประจำพระองค์ ‘Coat of Arms’ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ที่พระบรมมหาราชวังในกรุงสตอกโฮล์มไปยังโบสถ์ Riddarholmen ซึ่งเป็นสถานที่เก็บพระศพของราชวงศ์สวีเดนมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1632 

 

Riddarholm Church

จากนั้นในเวลา 12.00 น. ถึง 13.00 น. ตามเวลาสตอกโฮล์มจะมีพิธีพิเศษในโบสถ์ที่เรียกว่า 'Serafimerringningen' โดยนอกเหนือจากการจัดพิธีในโบสถ์แล้ว ระฆังของโบสถ์จะดังอยู่ตลอดเวลาในช่วงระหว่างพิธี จากนั้นนำตราประจำพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชไว้ที่โบสถ์นี้ตลอดไป

 

 ...............................................................................

ข้อมูลจาก

น.อ.มนัท ชวนะประยูร อดีต ผชท.ทอ.ไทย/สตอกโฮล์มฯ

Lt Col Roger Nilsson (RSwMC) ทูตทหารสวีเดนประจำกรุงเทพฯ และ

Lt Col Richard Beck-Friis Häll Commandant of the Royal Palace

ภาพจาก 

Getty Images