สมเด็จพระราชินีเจตซุน เพมา วังชุก ทรงเจริญพระชนมพรรษา27 พรรษา - HELLO! Magazine Online

สมเด็จพระราชินีเจตซุน เพมา วังชุก ทรงเจริญพระชนมพรรษา27 พรรษา

ประชาชนถวายพระพรให้องค์ทรงพระเจริญและมีพระพลานามัยแข็งแรง

เพจ His Majesty King Of Bhutan และเพจ Jetsun Pema ได้เผยแพร่พระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระราชินีเจตซุน เพมา วังชุก พร้อมข้อความถวายพระพรเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระองค์ในวันที่ 4 มิถุนายน โดยในปีนี้สมเด็จพระราชินีเจตซุน เพมา วังชุก จะทรงเจริญพระชนมพรรษา27 พรรษา