น้ำพระราชหฤทัยที่ทรงมีต่อพสกนิกร - HELLO! Magazine Online

น้ำพระราชหฤทัยที่ทรงมีต่อพสกนิกร

ร่วมน้อมรำลึกถึงกษัตริย์นักพัฒนาผู้ทรงงานหนักเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงทุกข์ราษฎรมายาวนานกว่า ๗o ปี

พระทรงห่วง ผองไทย ด้วยความรัก       จึงสมัคร สมาน ช่างสร้างสรรค์

พระดำรัส จากหทัย องค์ทรงธรรม์         ลงมือพลัน เสกสรรค์ บันดาลดล

เป็นโครงการ ราชดำริ แก่ปวงราษฎร์      เพื่อสร้างชาติ สืบสาน บังเกิดผล

คุณเอนก อนันต์ แก่ทุกคน                 ทั่วสกล ด้วยสี่พัน กว่าโครงการ

.

น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและพนักงานกลุ่มสิทธิผล