ร่วมน้อมรำลึกถึงสายใยความอบอุ่นของ ‘ราชสกุลมหิดล’ ผ่านพระบรมฉายาลักษณ์ - HELLO! Magazine Online

ร่วมน้อมรำลึกถึงสายใยความอบอุ่นของ ‘ราชสกุลมหิดล’ ผ่านพระบรมฉายาลักษณ์

  ยามเยาว์วัย มีกัน เพียงแค่สี่           ด้วยพ่อนี้ มาจาก พรากไปก่อน

 อ้อมอกแม่ อบอุ่น แสนอาทร           มิ่งสมร สังวาลย์ ช่างชาญชัย

           โอบใจรัก ฟูมฟัก เจ้ากัลยา             อานันทา ภูมิพล จนเติบใหญ่           

 เฝ้าสั่งสอน ด้วยรัก ดั่งดวงใจ           ยอดหทัย เพียรก่อ ต่อเติบโต

.

สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทสิทธิผล 1919 จำกัด