สุดภูมิใจ ! ม.ล.ปิยาภัสร์ ภิรมย์ภักดี กับเครื่องประดับที่คุณพ่อออกแบบ - HELLO! Magazine Online

สุดภูมิใจ ! ม.ล.ปิยาภัสร์ ภิรมย์ภักดี กับเครื่องประดับที่คุณพ่อออกแบบ

ที่สุดแห่งเรื่องราวของความภาคภูมิใจที่มีต่อคุณพ่อ หม่อมราชวงศ์ ยงสวาสดิ์ กฤดากร ณ อยุธยา ซึ่งเป็นผู้ออกแบบเครื่องประดับให้กับสมาชิกในครอบครัว รวมถึงได้ออกแบบเครื่องเหรียญและเครื่องใช้ส่วนพระองค์และเครื่องประดับถวายสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

ติดตามได้ใน HELLO! Jewelry 2016 วางแผงแล้ววันนี้ !