สัมผัสแหล่งเรียนรู้นอกห้องในแบบนานมีบุ๊คส์ของครอบครัว 'จงสถิตย์วัฒนา' - HELLO! Magazine Online

สัมผัสแหล่งเรียนรู้นอกห้องในแบบนานมีบุ๊คส์ของครอบครัว 'จงสถิตย์วัฒนา'

ครั้งแรก ! กับการเยือนบ้านเขาใหญ่มูลค่ากว่า 100 ล้าน พร้อมอัพเดทเรื่องราวชีวิตที่ไม่หยุดนิ่ง นำโดยหัวเรือใหญ่ คุณพิชิต-คุณสุวดี และบุตรสาว คุณคิม-คุณเจน ทายาทผู้สานต่อธุรกิจนำเข้ารองเท้าแบรนด์ดังของบิดาและสืบทอดเจตนารมณ์ของมารดาให้นานมีบุ๊คส์เป็นแหล่งการอ่านและการเรียนรู้ไปตลอดชีวิต เพื่อหลอมรวมเป็นความสุขที่ลงตัว